Przemysław Czarnek

Polski prawnik i polityk. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Poseł na Sejm IX kadencji. Minister edukacji i nauki w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego.

Imię i nazwisko: Przemysław Czarnek

Data urodzenia: 11 czerwca 1977 roku

Miejsce urodzenia: Koło

Partia: Prawo i Sprawiedliwość

Facebook: https://www.facebook.com/CzarnekPL

Instagram: https://www.instagram.com/przemyslawczarnek/?hl=pl

Twitter: https://twitter.com/CzarnekP

Wykształcenie Przemysława Czarnka

Przemysław Czarnek urodził się w 1977 roku w Kole. Matka była pielęgniarką, a ojciec kierowcą zawodowym. Dzieciństwo spędził w Goszczanowie, gdzie uczęszczał do Szkoły Podstawowej. W latach 1992-1996 uczył się w II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Po zdaniu matury Przemysław Czarnek wybrał studia prawnicze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. 

W 2001 roku został doktorantem stypendystą na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (WPPKiA) w Katedrze Prawa Konstytucyjnego KUL. Dwa lata później został zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPPKiA KUL na stanowisku asystenta. W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, a w 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. 

Kariera polityczna

Kariera polityczna przyszłego ministra edukacji zaczęła się od objęcia urzędu Wojewody Lubelskiego. W 2015 roku powołała go na to stanowisko ówczesna premier Beata Szydło. Rok później zbliżył się do partii rządzącej, stając się członkiem zespołu ds. opracowania Konstytucji dla Biznesu przy Ministrze Rozwoju Mateuszu Morawieckim. W 2019 roku Czarnek uzyskał mandat Posła na Sejm RP IX kadencji. 19 października 2020 roku został powołany na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki.

Przemysław Czarnek jako minister edukacji - kontrowersje

Fotel wojewody okazał się wymarzoną trampoliną do wielkiej polityki. Wybór Czarnka na stanowisko ministra wywołał jednak ogromne kontrowersje, szczególnie wśród nauczycieli. Doprowadziło to do protestów części młodzieży szkolnej, środowiska nauczycielskiego i naukowego oraz polityków. 5 października Forum Młodych Nowoczesnych zainicjowało ogólnopolską akcję "Czarny Tydzień", w ramach której uczniowie przychodzili do szkół ubrani na czarno, aby wyrazić swój sprzeciw. Powstała nawet inicjatywa "Stop deMENtażowi edukacji", a wraz z nią petycja o odwołanie nowo wybranego ministra ze stanowiska. 

Skąd te kontrowersje? Przemysław Czarnek momencie wyboru na ministra nie miał żadnego doświadczenia w pracy z oświatą, w porównaniu ze swoimi poprzednikami. Niezadowolenie wzbudzały także jego wcześniejsze szokujące wypowiedzi. Jeszcze jako wojewoda lubelski określił Marsz Równości jako wydarzenie promujące "zboczenia, dewiację i wynaturzenia". Jest także zwolennikiem karcenia dzieci. Naukowo zajmował się tym tematem, wyraźnie oddzielając od siebie karanie od karcenia, które miało być "w skrajnych przypadkach ostatecznym środkiem wychowawczym". Czarnek gorąco poparł także projekt ustawy zakładającej m.in. karanie więzieniem nauczycieli za prowadzenie edukacji seksualnej

Czym jest Lex Czarnek?

W trakcie swojego urzędowania Czarnek zdążył zasłynąć przynajmniej kilkoma kontrowersyjnymi pomysłami. Najbardziej znany jest jednak projekt reformy edukacji forsowany przez Czarnka i na jego cześć nazwany. Zgodnie z projektem Lex Czarnek do szkół ma zostać wprowadzony przedmiot Historia i Teraźniejszość, na którym uczniowie będą przestrzegani przed neomarksizmem, rewolucją seksualną, ideologiami UE, a uczyć się będą o polskiej martyrologii i katastrofie smoleńskiej. Są już gotowe podręczniki, a w nich można znaleźć wzmianki o ideologiach politycznych feminizmu, liberalizmu i gender. Dużo jest natomiast o Janie Pawle II. Autorem książki jest były europoseł PiS. 

Przemysław Czarnek o kobietach i osobach LGBT+

Przemysław Czarnek dał się poznać jako tradycjonalista i osoba o dużej pokorze względem kościoła i jego hierarchów. Niedługo po objęciu stanowiska zaczął słynąć także ze swojej arogancji względem niektórych grup społecznych. O swojej dużej niechęci do środowiska LGBT+ wypowiadał się najczęściej w kontekście Marszu Równości. Będąc wojewodą lubelskim, wręczył medale samorządowcom, którzy przyjmowali słynne uchwały anty-LGBT. 

Czarnek znany jest także z braku szacunku do kobiet. W swoich wypowiedziach przedstawiał postulat, jakoby kobiety w Polsce zbyt późno rodziły dzieci. Jako nominat PiS-u ma w zwyczaju wszystko argumentować wiarą. W tym przypadku również tłumaczył, że kobieta została przez Boga powołana po to, by rodzić. Co więcej, jego zdaniem skupianie się kobiety na karierze zawodowej może prowadzić do tragicznych konsekwencji, ponieważ powinna być ona przede wszystkim fundamentem dla rodziny. Nic więc dziwnego, że narobił sobie wrogów wśród środowisk feministycznych.