Sądy orzekły, że tęczowe aureole nie są obrazą uczuć religijnych

Apel trzech organizacji do Bodnara. "Tęcza nie obraża"

Źródło zdjęć: © @X
Marta Grzeszczuk,
27.02.2024 10:30

Organizacje pozarządowe wystosowały apel do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara. Chcą przeanalizowania spraw o "obrazę uczuć religijnych", które Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego.

26 lutego Kampania Przeciw Homofobii, Fundacja Wolność od Religii oraz Instytut Spraw Społecznych skierowały do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara oficjalny apel. Chcą, aby resort przeanalizował postępowania karne dotyczące tzw. obrazy uczuć religijnych, w których stroną są osoby LGBTQ+.

Apel do Bodnara w sprawach o Tęczowe Maryjki

Organizacje pozarządowe uważają, że "przepis o obrazie uczuć religijnych był nadużywany w sprawach ważnych dla społeczności LGBT+, w tym również w sprawach tzw. Tęczowych Maryjek". Chodzi o art. 196 Kodeksu karnego, który mówi: "kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

KPH występuje jako strona społeczna w dwóch postępowaniach dotyczących domniemanej obrazy uczuć religijnych poprzez prezentowanie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą. Analiza tych postępowań i roli prokuratury w ich przebiegu jest tematem apelu do ministra Adama Bodnara.

trwa ładowanie posta...

Ziobro nie zgadzał się z wyrokami sądów w sprawach o tęczowe aureole

Pierwsza sprawa dotyczy prezentowania wizerunku Matki Boskiej w tęczowej aureoli podczas Marszu Równości w Częstochowie w 2019 r. Sąd niższej instancji umorzył postępowanie w sprawie, ale z uwagi na skargę nadzwyczajną wniesioną przez ówczesnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę sprawa jest obecnie w Sądzie Najwyższym i czeka na rozpoznanie.

Druga sprawa dotyczy aktywistek, które dystrybuowały wlepki z wizerunkiem Matki Boskiej w tęczowej aureoli. W maju 2019 r. policja celem znalezienia naklejek bladym świtem przeprowadziła rewizję w mieszkaniu działaczki Elżbiety Podleśnej i przewiozła ją do płockiego więzienia. Sądy obu instancji uznały trzy aktywistki oskarżone w tej sprawie za niewinne obrazy uczuć religijnych. Prokurator generalny Ziobro wniósł jednak w tej sprawie kasację. Wpłynęły również dwie kasacje od oskarżycieli posiłkowych. Sprawa oczekuje na rozpoznanie przez Sąd Najwyższy, a rozprawa wyznaczona jest na koniec marca 2024 r.

Apelujemy razem z Fundacją Wolność od Religii i Instytutem Spraw Publicznych do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego o przeanalizowanie wspomnianych postępowań sądowych. Nie zgadzamy się na nadużywanie przepisów chroniących wolność sumienia i wyznania wobec osób aktywistycznych

- powiedziała Annamaria Linczowska z KPH.

Sądy potwierdziły, że "tęcza nie obraża"

Organizacje zaangażowane w apel argumentują: "Wielokrotnie sądy potwierdziły, że prezentowanie tęczy jako symbolu osób LGBT+ w otoczeniu symboli religijnych nie stanowi obrazy uczuć religijnych. Skojarzenia, które budzi tęcza są pozytywne - symbolizuje ona równouprawnienie, jest symbolem osób nieheteronormatywnych, którego ideą jest równouprawnienie ludzi bez względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, nie wyraża żadnych negatywnych myśli, nie niesie żadnych poniżających treści".

Źródło: kph.org.pl

Co o tym myślisz?
  • emoji serduszko - liczba głosów: 0
  • emoji ogień - liczba głosów: 2
  • emoji uśmiech - liczba głosów: 0
  • emoji smutek - liczba głosów: 1
  • emoji złość - liczba głosów: 2
  • emoji kupka - liczba głosów: 10
nie dajmy się,zgłoś
prezentowanie tęczy jako symbolu osób LGBT+ w otoczeniu symboli religijnych nie stanowi obrazy uczuć religijnych?! Jest wręcz przeciwnie, bo to jest prowokacja!
Odpowiedz
5Zgadzam się5Nie zgadzam się