Zmiany w szkołach - rok szkolny 2022/2023

Rewolucja w polskich szkołach od 1 września. Siedem najważniejszych zmian

Źródło zdjęć: © You Tube, Canva / Licencjodawca
Blanka RogowskaBlanka Rogowska,19.08.2022 15:00

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 polskie szkoły czeka kilka ważnych zmian. To m.in. modyfikacja nauczanych przedmiotów, inne zasady matury z matematyki i języka polskiego. A to dopiero początek.

Nie będzie to rewolucja na miarę likwidacji gimnazjów, ale istotne zmiany m.in. w programach nauczania. Stworzyliśmy listę najważniejszych modyfikacji, które od roku szkolonego 2022/2023 wprowadził do szkół MEiN.

I. Koniec z WOS-em. Do szkół wchodzi HiT

Tym punktem od tygodnia żyje chyba cała Polska. Z programu szkół ponadpodstawowych zniknie WOS, czyli wiedza o społeczeństwie. Zostanie zastąpiony HiT-em, czyli historią i teraźniejszością. Nowy przedmiot ma obejmować częściowo podstawę programową WOS-u oraz zagadnienia z historii najnowszej, od 1945, czyli zakończenia II wojny światowej do 2015 roku...

Co szczególnego wydarzyło się w 2015 roku? Władzę przejął PiS. To już uwaga od autorki tekstu, a nie od twórcy podstawy programowej tego przedmiotu.

Wokół tej zmiany narosło wiele kontrowersji. Samo usunięcie WOS-u było przez wielu porównywanych do szkodliwego wycofania z programu edukacji obywatelskiej.

Jedyny do tej pory dopuszczony do użytku podręcznik do HiT-u (wydawnictwa Biały Kruk) jest przez wielu nauczycieli i ekspertów nazywany nacjonalistycznym, rasistowskim, ideologicznym oraz niewrażliwym na perspektywę i uczucia wielu grup społecznych. Podręcznik - według wielu - obraża m.in.. osoby niewierzące, czarnoskóre, LGBT+, czy te, które przyszły na świat dzięki metodzie in vitro.

Więcej o HiT-cie przeczytacie w naszych tekstach:

II. Zwolnienia z WF-u i Narodowa Baza Talentów

Co trzeci polski uczeń jest zwolniony z wf-u. Kamil Bortniczuk, minister sportu, w lipcu zapowiedział, że to koniec niechodzenia na wf. Razem z ministrem edukacji - Przemysławem Czarnkiem - mieli podjąć decyzję, że teraz zwolnienie będzie mógł wypisać tylko lekarz specjalista, a nie - jak wcześniej - lekarz rodzinny. I tylko takie zwolnienia mają honorować szkoły. Trudno jednak jednoznacznie powiedzieć, czy ta zmiana wejdzie w życie już w tym roku. Bo mimo tych zapowiedzi do tej chwili przepisów nie zmieniono.

1 września w dwóch województwach - opolskim i lubelskim - ma wystartować pilotażowy program "Narodowa Baza Talentów". Każdy nauczyciel wychowania fizycznego będzie zobowiązany do przeprowadzenia szeregu testów w każdym semestrze i wpisania ich do systemu. W ten sposób powstanie baza z informacjami m.in. o BMI każdego ucznia. W przyszłości program ma objąć całą Polskę.

Środowisko nauczycielskie jest przychylne zmianom, które miałyby zachęcić uczniów do uczestnictwa w zajęciach wf, ale wielu mówi, że nie tędy droga.

- Musimy unowocześnić bazę sportową, przede wszystkim zamontować natryski, których w wielu szkołach nie ma, albo jest jedna kabina na całą placówkę. Szatnie to często bardzo małe pomieszczenia, bez zasłon, przepierzeń itd. A grupy są liczne. Nie ma tam przestrzeni na intymność. To uwłaczające i ja nie dziwię się dorastającym ludziom, których ciało się zmienia, że takie warunki są dla nich uwłaczające - mówi Lucyna Kędzierska, nauczycielka wychowania fizycznego z 30-letnim stażem, uczącą w XXXVIII Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. - Trzeba skończyć z ocenami na wf, słuchać młodzieży, wprowadzić większy wybór dyscyplin, przygotować wf-istów do bycia bardziej empatycznymi w stosunku do dorastającego człowieka, który jest wrażliwy na punkcie własnej cielesności.

Polecamy cały wywiad z panią Lucyną Kędzierską:

III. Zmiany na maturze 2023

To ważna zmiana dla przyszłorocznych maturzystów. Po raz pierwszy do egzaminu dojrzałości przystąpią absolwenci czteroletniego liceum. Przedstawiciele MEiN oraz CKE zapowiadali, że będzie trudniejszy od tego, który zdawali uczniowie po trzyletnim liceum.

Co się zmieni?

Matura 2023 z języka polskiego na poziomie podstawowym:

 • Czas na rozwiązanie zostanie wydłużony ze 170 do 240 minut.
 • Uczeń otrzyma dwa arkusze, a nie dwa jak rok wcześniej.
 • Arkusz pierwszy będzie zawierał test "język w użyciu", sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem, argumentowania, znajomości zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną (maksymalna liczba pkt. to 10). W tym arkuszu zawarty będzie też tekst historycznoliteracki, który zweryfikuje znajomość lektur obowiązkowych (maksymalna liczba pkt. to 15).
 • Drugi arkusz to zadanie związane z wypracowaniem (maksymalna liczba pkt. to 35).

Matura 2023 z  matematyki na poziomie podstawowym:

 • Uczniowie, którzy ukończyli czteroletnie liceum na rozwiązanie zadań będą mieli o 10 min więcej - 180, a nie 170 minut.
 • W arkuszu ma znaleźć się od siedmiu do 13 zadań otwartych, a nie jak do tej pory maksymalnie siedem.
 • Maksymalna liczba punktów to 46 (29 pkt. za zadania otwarte, 17 pkt. za zadania zamknięte).


IV. Zmiany w przedmiocie Edukacja dla Bezpieczeństwa

Zmianie uległa podstawa programowa przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa. Przedmiot będzie obowiązkowy dla klas ósmych szkoły podstawowej oraz pierwszych szkół ponadpodstawowych. Zajęcia będą poruszać to, jak zachować się w przypadku zagrożenia wojennego, zagadnienia z dziedziny edukacji obronnej, ale także naukę strzelania czy udzielania pierwszej pomocy, także rannym od broni konwencjonalnej.

Przedmiot ma zawierać zajęcia praktyczne, m.in. nauki obsługi broni kulkowej i pneumatycznej.

V. Pedagog specjalny w każdej szkole

Od 1 września każda szkoła ma obowiązek zatrudniać pedagoga specjalnego. MEiN wymaga by była to osoba z dyplomem magistra lub licencjata pedagogiki specjalnej lub w zakresie pedagogiki wraz z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki specjalnej, lub edukacji włączającej.

VI. Możliwa nauka zdalna niemal z dnia na dzień

Jak czytamy na stronie Rządowego Centrum Legislacji na etapie opiniowania jest projekt rozporządzenia, które nakazywałoby dyrektorowi szkoły zorganizowanie zajęć zdalnych w przypadku zawieszenia lekcji tradycyjnych z powodu zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.

Nie chodzi tylko o ewentualny powrót wzrostu zachorowań na COVID-19. W katalogu takich sytuacji znalazła się także ta, gdy w klasie jest za zimno. Niektórzy komentatorzy podnoszą, że zapis ten może mieć związek z kryzysem energetycznym i obawiamy, co do dostaw ciepła i energii elektrycznej podczas najbliższej zimy

VII. Zmiany w Karcie Nauczyciela i możliwy strajk

Ostatni punkt dotknie uczniów tylko w pośredni sposób. Na większe pensje – wzrost nawet o 20 proc. - mogą liczyć nauczyciele, którzy w zawodzie pracują najkrócej.

Przypomnijmy, że podwyżek domagają się wszyscy nauczyciele, a związki zawodowe myślą nad możliwą formą protestu lub strajku. Przedstawiciele protestujących mówią, że na razie są dalecy od powstrzymania się od pracy, ale w giełdzie pomysłów jest m.in.. strajk włoski, nie wystawianie ocen, czy masowe zwolnienia L4.

Inna zmiana w przepisach to zobligowanie nauczyciela do dodatkowej obecności w szkole, którą ma przeznaczyć na konsultacje z uczniami i rodzicami.

W przypadku i zatrudnionych w pełnym wymiarze dodatkowa godzina obecności powinna być realizowana raz na tydzień. Nauczyciele zatrudnieni w mniejszym wymiarze godzin muszą pojawić się na konsultacjach raz na dwa tygodnie.

Co o tym myślisz?
 • emoji serduszko - liczba głosów: 0
 • emoji ogień - liczba głosów: 0
 • emoji uśmiech - liczba głosów: 1
 • emoji smutek - liczba głosów: 1
 • emoji złość - liczba głosów: 0
 • emoji kupka - liczba głosów: 3