HIGH League wpisane na listę sankcji przez MSWiA

HIGH League w tarapatach. Rząd zamroził jej środki za powiązania z Rosją

Źródło zdjęć: © East News, Facebook
Konrad SiwikKonrad Siwik,29.05.2023 18:13

Zanosi się na to, że najbliższa gala HIGH League 7 nie dojdzie do skutku. MSWiA na wniosek ABW wpisało federację na listę sankcyjną oraz zamroziło jej środki finansowe. Powodem takiej decyzji są powiązania HIGH League z Rosją i Czeczenią.

O powiązaniach HIGH League z Czeczenami wspierającymi Federację Rosyjską było głośno już na początku zeszłego roku. Głosy te nieco ucichły, co mogło stanowić zapowiedź prawdziwej burzy, która właśnie się rozpętała. MSWiA w poniedziałek 29 maja wydało decyzję dotyczącą freak fightowej federacji, której twarzą jest Malik Montana.

Rząd zamroził środki HIGH League

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński na wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztofa Wacławka wpisał HIGH League na listę sankcyjną oraz zamroził środki finansowe federacji. W jego decyzji (pełen dokument) czytamy, że postanowił:

1. wpisać HIGH LEAGUE Bielski spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Warszawie (ul. Pańska 98 lok. 52, 00-837 Warszawa), KRS 0000940900, NIP 8442375089, na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;
2. zastosować wobec podmiotu, o którym mowa w punkcie 1:
a) zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej: "rozporządzeniem 269/2014", będących 2/7 własnością, pozostających w posiadaniu, pozostających w faktycznym władaniu lub pod kontrolą podmiotu, o którym mowa w pkt 1, w pełnym zakresie.

HIGH League powiązane z Rosją i Czeczenią?

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztof Wacławek wskazał w uzasadnieniu, że: "High League Bielski sp. Komandytowo-akcyjna działa w ramach federacji High League, która zajmuje się organizowaniem gali typu freak show fight. Beneficjentami rzeczywistymi tego podmiotu są m.in. obywatele Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego: Khazhbi Edelbiev i jego siostra Diana Edelbieva".

"Rodzina Edelbiev ma utrzymywać relacje z przywódcą Czeczenii – Ramzanem Kadyrowem, znajdującym się na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, Ukrainy, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Oddziały specjalne Ramzana Kadyrova zaangażowane są w działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, a rekrutacja do nich odbywać ma się m.in. za pośrednictwem klubów mieszanych sztuk walki" - uzasadnił Wacławek.

Analogiczna decyzja została wydana również w sprawie samego Khazhbiego Edelbieva.

HIGH League odpowiada na sankcje

Sankcje dla High League to przede wszystkim zamrożenie środków finansowych, co może uniemożliwić organizację kolejnych gal. High League 7 miało odbyć się 17 czerwca w Krakowie, ale teraz wydarzenie stanęło pod znakiem zapytania.

W rozporządzeniu MSWiA znajduje się dopisek, że "zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy, od niniejszej decyzji nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy". Może to oznaczać, że federacja nie będzie mogła się odwołać i kontynuować swojej działalności.

trwa ładowanie posta...

Na profilu High League na Twitterze pojawiła się na razie jedynie krótka informacja, w której organizatorzy odnieśli się do sprawy w następujących słowach: "Jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją. Analizujemy ją wraz z naszym działam prawnym. Prosimy o cierpliwość".

Co o tym myślisz?
  • emoji serduszko - liczba głosów: 0
  • emoji ogień - liczba głosów: 0
  • emoji uśmiech - liczba głosów: 0
  • emoji smutek - liczba głosów: 0
  • emoji złość - liczba głosów: 0
  • emoji kupka - liczba głosów: 0