zdrowie psychiczne
Pokolenie Z w pracy. Jak dogadać się z szefem boomerem? [WYWIAD]
„Rodzice 2022”

"Rodzice 2022". Co czwarty rodzic ma problem z akceptacją własnego dziecka

Źródło zdjęć: © vibez / GOV, canva
Blanka RogowskaBlanka Rogowska,08.12.2022 12:00

Z raportu pt. "Rodzice 2022" z badań zleconych przez Rzecznika Praw Dziecka, wynika, że do problemów z zaakceptowaniem własnego dziecka przyznaje się 24 proc. polskich rodziców. Badani częściej nie akceptują córek niż synów. Niemal co czwarty badany nie daje dziecku autonomii i nadmiernie je kontroluje. Dlaczego tak jest?

"Rodzice 2022" to tytuł raportu z badań zleconych przez Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka, które zostały wykonane na próbie 1800 rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce, w czerwcu i lipcu 2022 roku.

Typy postaw rodzicielskich. Gdy kontrola zastępuje zaufanie

Jak czytamy na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Dziecka, naukowcy wyróżniają pięć najważniejszych dla rozwoju dziecka typów postaw rodzicielskich.

Jako pozytywne określane są postawy akceptujące i jednocześnie przyzwalające dziecku na autonomie. To - według specjalistów - daje dziecku poczucie, że jest kochane, takim, jakim jest, z jego wadami i zaletami. Dziecko, które jest jednocześnie chwalone i mobilizowane do podejmowania wyzwań, wykształca w sobie poczucie niezależności i bezpieczeństwa.

Jako postawy negatywne naukowcy wymieniają nadmierne wymagania, nadmierne ochranianie oraz niekonsekwencję. Zwłaszcza, gdy cechy te występują razem dochodzi do sytuacji, gdzie zaufanie zostaje zastąpione przez kontrolę, a bliskość lękiem przed rodzicem. W konsekwencji prowadzi to do rozluźnienia więzi rodzinnych i trudności przystosowawczych, a dalej do zaburzeń naturalnych procesów rozwoju młodego człowieka, które będą rzutowały na jego dorosłe życie.

"Rodzice 2022" - 39 proc. rodziców akceptuje swoje dzieci

Wokół tych postaw koncertowały się badania zawarte w raporcie "Rodzice 2022".

Okazuje się, że 39 proc. badanych rodziców akceptuje swoje dzieci takimi, jakie są i tworzy dobry klimat do wzmacniania wzajemnych uczuć. Ta grupa uczy dzieci ufności do ludzi i świata, zachęca do nawiązywania spontanicznych i pozytywnych relacji.

"Rodzice 2022"
"Rodzice 2022" (RPD , RPD)
"Rodzice 2022"
"Rodzice 2022" (RPD , RPD)
"Rodzice 2022"
"Rodzice 2022" (RPD , RPD)
"Rodzice 2022"
"Rodzice 2022" (RPD , RPD)

Do problemów z zaakceptowaniem własnego dziecka przyznało się 24 proc. badanych. Co ciekawe, rodzice częściej nie akceptują córek (27 proc.) niż synów (21 proc).

"Rodzice 2022". Niemal co czwarty rodzic nie daje dziecku autonomii

Żyjąc w czasach Librusa, czy telefonów komórkowych z wbudowanym GPS-em, problemem okazuje się dawanie dziecku autonomii. Niemal co czwarty badany rodzic (23 proc.) nie daje dziecku autonomii i nadmiernie je kontroluje. 27 proc. daje dziecku dużą swobodę, a połowa uzyskała przeciętny wynik w tym zakresie.

Większą tendencję do kontroli mają ojcowie (28 proc.) niż matki (21 proc). Co ciekawe, w przypadki kontroli naukowcy nie zauważyli istotnych różnic w podejściu rodziców do synów i córek.

"Rodzice 2022". Czym starsze dziecko tym mniej konsekwentny rodzic

Jak czytamy w raporcie "Rodzice 2022", niekonsekwencja w postępowaniu z dzieckiem, która może zależeć od zmienności nastrojów czy sytuacji życiowej rodzica, to cecha niemal co trzeciego badanego rodzica (29 proc.). Konsekwencją na poziomie – jak to określili badacze - "pożądanym" odznaczyło się 34 proc. badanych.

Niekonsekwentni rodzice to głównie ojcowie i matki uczniów szkół ponadpodstawowych. Konsekwencja czy jej brak występuje w równym stopniu w odniesieniu do córek i synów.

"Rodzice 2022". Czy polscy rodzice dają dzieciom swobodę?

Badacze donoszą, że postawę nadmiernie ochraniającą, które pozbawia dziecka poczucia niezależności i wiary we własne możliwości, przejawia niemal co trzeci rodzic – 29 proc. badanych. Podobna grupa – bo 31 proc. respondentów – zachowuje się w tej kategorii wobec dzieci we właściwy sposób.

Co ciekawe, postawa nadmiernej ochrony rośnie wraz z wiekiem dziecka. Naukowcy tłumaczą, że może to być związane z trudnością zrozumienia przez rodziców zachowań typowych dla okresu dorastania i usamodzielniania się dziecka. Nie ma tu różnicy w postawie wobec synów i córek, ale właściwą postawę częściej przejawiają matki.

"Rodzice 2022". Matki mniej wymagające niż ojcowie

28 proc. badanych rodziców przedstawia dzieciom nadmierne wymagania i nie rozumie ich potrzeb i realnych możliwości. Poprawną postawą w kwestii stawiania wymagań cechuje się 30 proc. respondentów. Nadmierne wymagania stawia się częściej dzieciom młodszym i chłopcom. Właściwą postawę częściej prezentują mamy.

"Rodzice 2022". Matki bardziej świadome właściwych postaw wobec dzieci

W wielu kategoriach matki wypadają lepiej niż ojcowie. Ci drudzy częściej nie potrafią w pełni zaakceptować swoich dzieci takimi, jakie są. To oni więcej wymagają, jednocześnie odmawiając autonomii.

"Pouczanie, pokazywanie, kto rządzi w domu, są ciągle zbyt często środkiem wychowawczym, który zastępuje rozmowy, tłumaczenie i próby zrozumienia problemów" - piszą o ojcach naukowcy.

Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, o badaniu "Rodzice 2022"

– Od relacji rodziców z ich dzieckiem zależy cały jego rozwój. Cała jego przyszłość. Dominujące postawy rodzicielskie, a także to, czy mama i tata są w nich zgodni i konsekwentni, determinują rozwój tożsamości dziecka i jego samooceny. Badania pokazały, że rodzice mają w większości właściwe postawy rodzicielskie, lecz aż co czwarty rodzic w Polsce zbyt mocno ogranicza własne dziecko – albo nadopiekuńczością i brakiem zaufania, albo zbytnimi wymaganiami i niezrozumieniem jego możliwości i potrzeb – komentuje wyniki Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, cytowany na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Rada Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka po zapoznaniu się z wynikami zarekomendowała większe zaangażowanie przedstawicieli różnych instytucji na rzecz promocji dobrego rodzicielstwa.

Co o tym myślisz?
  • emoji serduszko - liczba głosów: 1
  • emoji ogień - liczba głosów: 1
  • emoji uśmiech - liczba głosów: 0
  • emoji smutek - liczba głosów: 1
  • emoji złość - liczba głosów: 1
  • emoji kupka - liczba głosów: 1
Komentarze (0)
arrow
Lucky Girl Syndrome opanowało TikToka. Przepis na szczęście?