Ziobro złożył wniosek do Sądu Najwyższego. Kampania Przeciw Homofobii interweniuje

Ziobro uderza w osoby transpłciowe? KPH interweniuje

Źródło zdjęć: © Weronika Plucinska / canva
Weronika Plucińska,
06.04.2023 18:30

We wrześniu 2022 r. Zbigniew Ziobro złożył wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie procedury uzgodnienia płci. 22 lutego 2023 r. Kampania Przeciw Homofobii zainterweniowała w tej sprawie. Na co liczy Prokurator Generalny?

We wrześniu 2022 r. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro złożył do Sądu Najwyższego wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego. Odnosi się do kręgu pozwanych w sprawach o uzgodnienie płci.

Rozbieżność w wyrokach Sądu Najwyższego?

Ziobro uważa, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego występuje rozbieżność. Powołuje się na wyrok z 6 grudnia 2013 r. Sąd uznał w nim, że o uzgodnienie płci nie może ubiegać się osoba pozostająca w związku małżeńskim.

Warto przypomnieć, że w 2019 r. SN orzekł, że obecność dzieci czy współmałżonka osoby transpłciowej jest nieuzasadniona.

22 lutego 2023 r. interweniowała w tej sprawie Kampania Przeciw Homofobii. Złożyła do Sądu Najwyższego oświadczenie, które prezentuje pogląd organizacji społecznej na ten temat.

trwa ładowanie posta...

KPH zwraca uwagę na wyrok z 2019 r. Według tego orzeczenia obecność rodziców podczas postępowania o uzgodnienie płci nie powinna oznaczać, że są oni prawnie zainteresowani rozstrzygnięciem postępowania. Ich obecność decyduje o tym, że sprawa może być rozstrzygnięta w procesie jako takim.

Jak informuje organizacja, Zbigniew Ziobro chce, aby to wyrok z 2013 r. był wiążący. Kampania Przeciw Homofobii przypomina tym samym, że w uzasadnieniu Sąd Najwyższy stwierdził, iż rozszerzenie pozwanych o małżonka i dzieci nie jest ani uzasadnione, ani potrzebne. Argumentuje to faktem, że dwustronność procesu i tak jest zachowana.

Prokurator Generalny zdaje się dążyć do tego, żeby osoba transpłciowa, która przechodzi procedurę prawnego uzgodnienia płci, musiała pozwać nie tylko swoich rodziców, ale też nierozwiedzionego małżonka i dzieci, o ile je posiada.

- Kampania Przeciw Homofobii

Państwo ma obowiązek chronić godność obywateli

KPH podnosi też, że w postępowaniu o uzgodnienie płci godność osoby transpłciowej powinna być objęta ochroną prawną. Władze publiczne nie mogą krzywdzić obywateli, ale też muszą umożliwić im rozwój osobowości w danym środowisku kulturalnym i cywilizacyjnym.

Możliwość swobodnego wyrażania swojej tożsamości i ekspresji płciowej stanowi element godności jednostki.

- Kampania Przeciw Homofobii

Organy władzy publicznej regulują i organizują życie jednostek w wielu aspektach, ale nie mogą też pomijać podmiotowości obywateli ani wykorzystywać jej w sposób instrumentalny. Ustawodawca może wprowadzać regulacje, które pozwalają na ochronę godności obywateli (z pewnym ograniczeniem w celu chronienia innych wartości, tj. życia rodzinnego i prywatnego) poprzez np. przewidzenie określonej formy zawarcia małżeństwa, sporządzenia testamentu czy aktu urodzenia.

Brak regulacji ustawowych w sprawie procedury uzgodnienia płci metrykalnej stanowi naruszenie obowiązku nieczynienia krzywdy, ale też nie chroni osób transpłciowych przed działaniem ze strony władz publicznych.

Całkowity brak regulacji ustawowych w odniesieniu do procedury uzgodnienie płci metrykalnej stanowi naruszenie spoczywającego na władzach publicznych obowiązku nieczynienia krzywdy.

źródło: oko.press, kph.org.pl

Rozwijaj swoje pasje z Bankiem Pekao S.A., bo jak nie teraz to kiedy?
Co o tym myślisz?
  • emoji serduszko - liczba głosów: 0
  • emoji ogień - liczba głosów: 0
  • emoji uśmiech - liczba głosów: 0
  • emoji smutek - liczba głosów: 0
  • emoji złość - liczba głosów: 8
  • emoji kupka - liczba głosów: 0