Unia Europejska wprowadzi przepisy ograniczające emisje CO2 przez lotnictwo

Unia Europejska będzie ograniczać emisje CO2 przez samoloty. Co się zmieni?

Źródło zdjęć: © Canva
Marta Grzeszczuk,
27.04.2023 19:17

24 kwietnia zostały uzgodnione warunki umowy o lotnictwie ReFuel. Część z jej zapisów ma wejść w życie już w 2025 r. Jakie zmiany zostaną wprowadzone w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych?

Lotnictwo odpowiada w Unii Europejskiej za 13 proc. emisji gazów cieplarnianych w transporcie. Ilość zanieczyszczeń, za które odpowiada, rosła między 2013 r. a 2019 r. o 5 proc. rocznie. Ten wzrost został wyhamowany w 2020 r. przez pandemię.

Unia Europejska jest coraz bliżej wprowadzenia porozumienia, które ma na celu zmniejszenie emisji CO2 przez transport lotniczy o około 66 proc. Planuje to zrobić za pomocą umowy o lotnictwie ReFuelEU. Negocjatorom z Parlamentu Europejskiego i z Komisji Europejskiej udało się 24 kwietnia dojść do porozumienia w zakresie założeń tej umowy.

Na czym polega umowa o lotnictwie ReFuelEU?

Opiera się ona głównie na zobowiązaniu linii lotniczych do stopniowego zwiększenia udziału biopaliw w paliwie lotniczym do 70 proc. w 2050 r. Umowa zawiera też zapisy o minimalnej ilości najnowocześniejszego i najczystszego syntetycznego paliwa, która będzie musiała znaleźć się w mieszance napędzającej samoloty na terenie Europy.

W 2025 r. zostanie wprowadzony wymóg precyzyjnego informowania przez linie lotnicze o emisji CO2 na pasażera dotyczący każdego lotu. Ma to umożliwić podróżującym dokonywanie świadomych wyborów w zakresie wpływu środowiskowego różnych przewoźników na tych samych trasach.

Za nieprzestrzeganie umowy będą nakładane kary finansowe

Środki finansowe z kar nakładanych na linie lotnicze, które nie będą przestrzegać założeń ReFuelEU, będą przekazywane bezpośrednio na badania i innowacje mające doprowadzić do zamknięcia różnicy cenowej między tradycyjnym paliwem lotniczym a bardziej ekologicznymi mieszankami.

Porozumienie musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i państwa członkowskie. Jest częścią szerszego planu uczynienia Unii Europejskiej terytorium neutralnym węglowo do 2050 r.

Co na to organizacje ekologiczne?

Dążąca do zeroemisyjności europejskiego transportu organizacja Transport & Enviroment wyraziła zadowolenie, że umowa doprecyzowuje definicje biopaliwa lotniczego, wykluczając żródła, których używanie w transporcie nie byłoby odnawialne, takie, jak rośliny spożywcze i odpady z produkcji oleju palmowego.

Jednocześnie organizacja wyraziła zaniepokojenie, że nie zostały wykluczone tłuszcz zwierzęcy i zużyty olej spożywczy. Zwiększenie w ten sposób popytu na te produkty może być niebezpieczne dla środowiska.

Co o tym myślisz?
  • emoji serduszko - liczba głosów: 0
  • emoji ogień - liczba głosów: 0
  • emoji uśmiech - liczba głosów: 3
  • emoji smutek - liczba głosów: 0
  • emoji złość - liczba głosów: 1
  • emoji kupka - liczba głosów: 0
Mara,zgłoś
A może by tak zredukować liczbę wycieczek?
Odpowiedz
0Zgadzam się0Nie zgadzam się