lifestyle
Nowe burgery w McDonald’s. Powrotu tych ulubieńców się nie spodziewacie
Strajk Kobiet

Czy mogą Cię wyrzucić z lekcji/zajęć za symbol Strajku Kobiet? Wyjaśniamy!

Źródło zdjęć: © Unsplash.com
Anna RusakAnna Rusak,05.11.2020 22:41

Ministerstwo Edukacji Narodowej, dyrektorzy szkół i nauczyciele zabraniają uczniom używania symbolów Strajku Kobiet. Sprawdziliśmy, czy mają do tego prawo.

W związku z ostatnimi wypowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz licznymi listami dyrektorów, odnoszącymi się do wydarzeń i akcji związanych ze Strajkiem Kobiet, postanowiliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście można wyciągać konsekwencje wobec uczniów, nauczycieli i uczelni zaangażowanych w trwające protesty.

W przygotowaniu tego opracowania korzystaliśmy ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich, który w licznych oświadczeniach i artykułach publikowanych przez jego biuro odnosił się do kwestii protestów.

Czy uczniowie mogą używać symboli błyskawicy na swoich komunikatorach?

Rzecznik Praw Obywatelski, odnosząc się do sprawy na swojej stronie, powoływał się na art. 54 Konstytucji, który gwarantuje każdemu wolność wyrażania swoich poglądów. Dziecko także je posiada, na co dodatkowo wskazuje art. 12 ust. Konwencji ONZ o Prawach Dziecka z 1989 r.

Wątpliwości Rzecznika budzi jednak wprowadzanie uczniów w błąd poprzez powielanie przez nauczycieli nieprawdziwych informacji odnośnie symbolu Strajku Kobiet, czyli błyskawicy. Niewłaściwe jest jej kojarzenie z symbolami hitlerowskimi, a sam znak jest używany przez wiele organizacji, np. przez Harcerskie Grupy Szturmowe Szarych Szeregów.

Takie obarczanie uczniów nieprawdziwymi informacjami może wywołać w nich niepotrzebne poczucie winy, a także ogranicza ich wolność. Jak pisze w oświadczeniu RPO:

"Nie można zakładać, że młody wiek jest przeszkodą w zrozumieniu sensu i znaczenia obecnych wydarzeń. A do celów systemu oświaty należy kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym".

Warto zaznaczyć, że to wyrażanie swoich poglądów może przybierać różne formy i jest niezgodne z prawem tylko wtedy, gdy do takiej manifestacji używa się prawnie zakazanych symboli - a ten ze Strajku Kobiet takim nie jest.

Ponadto uczniowie mają prawo do uczestnictwa w protestach, ponieważ korzystają z wolności wyrażania swoich poglądów (art. 54 ust. 1 Konstytucji ) oraz z wolności zgromadzeń (art. 57 Konstytucji).

trwa ładowanie posta...

Strajk Kobiet: co z uczelniami wyższymi?

Tutaj w zasadzie sprawa jest prosta. Wystarczy sięgnąć po art.70 ust. 5 Konstytucji, która zapewnia autonomię szkół wyższych. Władza musi tę niezależność uniwersytetów szanować i nie może wpływać na rozwój badań i twórczość artystyczną szkół.

trwa ładowanie posta...

Dzięki tej autonomii uczelnie same ustalają swoje zasady funkcjonowania. Oznacza to, że zarządzenia rektora, które kształtują to funkcjonowanie np. poprzez ustanawianie godzin rektorskich, także muszą pozostać poza wpływem instancji wyższych. Co więcej, państwo powinno też zapewniać uniwersytetom autonomię finansową i jak pisze Adam Bodnar:

"Mając na uwadze powyższe, pragnę wskazać, że w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich działania względem uczelni wyższych, o których wspominał Pan na antenie TVP Info, […], stanowią przykład bezprawnej ingerencji w autonomię uczelni wyższych".

Co więcej, w każdym z tych oświadczeń Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że takie zaangażowanie uczniów pozytywnie wpływa na kształtowanie się ich postawy prospołecznej.

Dlatego jeśli zastanawiacie się, czy macie prawo do manifestowania swoich poglądów np. poprzez ustawianie na komunikatorach symbolu z błyskawicą lub poprzez wychodzenia na ulicę, to odpowiadamy, że tak, możecie to robić. Zgodnie z Konstytucją macie do tego prawo.

A jeśli nauczyciele, dyrektorzy czy ktokolwiek inny ogranicza Waszą ustawową wolność, to możecie zgłosić się po pomoc do Strajku Kobiet:

trwa ładowanie posta...
Co o tym myślisz?
  • emoji serduszko - liczba głosów: 164
  • emoji ogień - liczba głosów: 11
  • emoji uśmiech - liczba głosów: 4
  • emoji smutek - liczba głosów: 4
  • emoji złość - liczba głosów: 5
  • emoji kupka - liczba głosów: 7
Komentarze (0)
arrow
Transpłciowe kobiety wykluczone. Światowa Lekkoatletyka jest transfobiczna?