Jak napisać rozprawkę?

Jak napisać rozprawkę? Zwroty, które warto zapamiętać

Źródło zdjęć: © CAROL YEPES / Getty Images
KIW,
14.02.2024 13:00

Rozprawka to forma pisemnej wypowiedzi, która cieszy się dużą popularnością w szkołach. Jest to rodzaj pracy, w której uczniowie muszą odpowiedzieć na postawione im pytanie, wyrazić swoje stanowisko wobec danej tezy lub udowodnić swoje zdanie.

Rozprawka jest jednym z najważniejszych zadań, które mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym. To forma wypowiedzi, która wymaga od ucznia posiadania wiedzy na określony temat. Ale czym dokładnie jest rozprawka? Jakie zwroty powinny się w niej znaleźć? Oto nasz poradnik, który pomoże ci zrozumieć, na czym polega pisanie rozprawki.

1. Czym jest rozprawka?

Rozprawka to forma pisemnej wypowiedzi, która ma ściśle określone reguły kompozycyjne. Jej celem jest uargumentowanie pewnej tezy lub hipotezy. Temat tej wypowiedzi zawsze sformułowany jest w taki sposób, aby zawierał pytanie lub wątpliwość. Rozprawka to rodzaj pracy, w której uczniowie muszą udowodnić lub zaprzeczyć jakiejś myśli. Pisząc tę wypowiedź, muszą znaleźć argumenty "za" oraz "przeciw", a następnie zająć własne stanowisko i je udowodnić. Rozprawka wymaga od jej autora zajęcia jasno wyrażonego stanowiska wobec danego tematu, odpowiedź na zadane pytanie nie może brzmieć "nie wiem". Argumenty użyte w rozprawce powinny być logiczne i należycie uzasadniać stanowisko osoby piszącej, niewystarczająca będzie argumentacja w stylu "tak myślę".

Pisanie rozprawki może wydawać się łatwe, ale tak naprawdę jest to rodzaj pracy naukowej, który wymaga dogłębnego zapoznania się z tematem, przemyślenia go, zaplanowania pracy i logicznego rozumowania.

2. Rodzaje rozprawki

Rozprawki możemy podzielić na dwa rodzaje, w zależności od tego, czy na początku rozprawki postawiliśmy tezę, czy hipotezę:

Rozprawka dedukcyjna - we wstępie zawarta jest teza, co do której jesteśmy przekonani, bazuje na jasno określonym stanowisku: zgadzam się lub nie zgadzam się;

Rozprawka indukcyjna - we wstępie zawarta jest hipoteza (stwierdzenie wymagające sprawdzenia, domniemanie, a nie fakt); w tym przypadku piszący również musi jasno określić swoje stanowisko, może skupić się na wnioskowaniu, lub za pomocą argumentów próbować zmienić hipotezę w tezę - stwierdzenie, które zdaniem autora jest pewne, potwierdzone przytaczanymi dowodami.

3. Zwroty do rozprawki

W rozprawce warto korzystać z określonych zwrotów. Są one bardzo pomocne, ponieważ pomagają nadać sens całej wypowiedzi i uporządkować jej treść. Jeśli uczeń nie umieści ich w tekście, nauczyciel może zarzucić mu, że jego wypowiedź nie jest rozprawką. Oto nasze podpowiedzi na temat zwrotów, które warto wykorzystać podczas pisania rozprawki.

3.1. Przykładowe zwroty wprowadzające tezę lub hipotezę

Poniższe zwroty warto użyć po wstępie, nawiązującym do tematu, w którym zawieramy pewną refleksję. Przydatne mogą być:

 • Temat zakłada, że;
 • Nawiązując do tematu;
 • Temat sugeruje wiele możliwości, jednak;
 • Odpowiedź nie wydaje się prosta, dlatego stawiam hipotezę;
 • Moja odpowiedź na pytanie zawarte w temacie jest następująca.

3.2. Przykładowe zwroty służące wyrażeniu własnej opinii

 • Sądzę, że;
 • Moim zdaniem;
 • Według mnie;
 • Myślę, iż;
 • Według mnie;
 • Uważam, że;
 • Według mojego przekonania;
 • Jestem przekonana, że;
 • Jestem zdania, że;
 • Doszłam do wniosku, że;
 • Jestem pewna, iż;
 • Po dokładnym przeanalizowaniu.

3.3. Przykładowe zwroty służące wprowadzaniu argumentów

 • Rozpocznę swoje rozważania od;
 • Po pierwsze;
 • Weźmy pod uwagę;
 • Nie sposób pominąć faktu, że;
 • Na potwierdzenie mego zdania posłużę się;
 • Kolejnym argumentem, który przemawia na korzyść… jest;
 • Nie wolno też pominąć;

3.4. Przykładowe zwroty wprowadzające kolejne argumenty;

 • Trzeba także pamiętać o;
 • Warto również zauważyć, że;
 • Pragnę też zwrócić uwagę na;
 • Należy zaznaczyć, iż;
 • Kolejną sprawą, którą chcę poruszyć;
 • Przeciwnicy wysuwają swoje kontrargumenty;
 • A oto inne spojrzenie na;
 • Nie przemawia do mnie argument, że;
 • Należy też rozważyć racje przeciwne.

3.5. Przykładowe zwroty oceniające, służące podkreślaniu stanowiska

 • Bez wątpienia;
 • Niewątpliwie;
 • Na pewno;
 • W istocie;
 • Z całą pewnością;
 • Być może;
 • Prawdopodobnie;
 • Na dobrą sprawę;
 • W istocie;
 • Raczej.

3.6. Przykładowe zwroty podsumowujące argumenty

 • Czy można nie wierzyć w słuszność twierdzenia: " ... "? Uważam, że przedstawione argumenty nie dają ku temu podstaw;
 • Na zakończenie wrócę jeszcze raz do tezy: " ... ";
 • Podzielam ten pogląd i sądzę, że wart jest szerokiej popularyzacji;
 • Myślę, że przytoczone argumenty pozwolą w pełni zgodzić się z twierdzeniem zawartym w temacie;
 • Niech moje argumenty wesprze autorytetem . . . , który powiedział " ... ";
 • Na zakończenie, wracając do pytania postawionego w temacie, udzielam jednoznacznej odpowiedzi: "tak".

3.7. Przykładowe zwroty na podsumowanie wypowiedzi

 • Kończąc, stwierdzam, że;
 • Myślę, że udało mi się;
 • Na zakończenie mogę stwierdzić, że;
 • Sądzę, że wykazałam;
 • Po przeanalizowaniu zagadnienia doszłam do wniosku, że.

Źródło: parenting.pl

Co o tym myślisz?
 • emoji serduszko - liczba głosów: 1
 • emoji ogień - liczba głosów: 0
 • emoji uśmiech - liczba głosów: 1
 • emoji smutek - liczba głosów: 0
 • emoji złość - liczba głosów: 0
 • emoji kupka - liczba głosów: 0