Wykluczenie cyfrowe - raport

Wykluczenie cyfrowe dotyka milionów Polaków. Nie tylko seniorów

Źródło zdjęć: © Vibez.pl / Canva
Jakub TyszkowskiJakub Tyszkowski,12.10.2022 18:00

Z roku na rok coraz więcej Polaków zyskuje dostęp do internetu. Mimo to problem wykluczenia cyfrowego wciąż jest poważny. W naszym kraju nigdy nie korzystało z internetu aż 15 proc. osób. To znacznie gorzej niż średnia europejska.

Operator otwartych sieci światłowodowych Fiberhost opublikował raport pt. "Włączenie cyfrowe". Dokument pokazuje, jak wygląda kwestia wykluczenia cyfrowego i korzystania z internetu w Polsce. Autorzy raportu podzielili pracę na trzy rozdziały:

  • informacje ogólne o wykluczeniu cyfrowym;
  • wyniki badania na temat wykluczenia cyfrowego;
  • koszty walki z wykluczeniem cyfrowym.

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest wykluczenie cyfrowe? Definicja, którą podaje Fiberhost, mówi o zjawisku ograniczonych możliwości korzystania z usług cyfrowych (w tym z internetu) przez jednostki lub społeczności. Sytuacja ma miejsce na skutek braku dostępu do łącza, braku umiejętności, braku środków finansowych i wielu innych czynników.

Wykluczenie cyfrowe w Polsce - skala zjawiska

Według raportu Fiberhost, wykluczonych cyfrowo jest ok. 3,8 mln Polaków. Większość z nich (3,6 mln) to osoby w wieku 45-74 lat.

Dobra wiadomość jest taka, że poziom wykluczenia cyfrowego w Polsce maleje z roku na rok. Jeszcze w 2017 roku 18 proc. Polaków było wykluczonych cyfrowo. W 2021 roku problemu doświadczało już tylko 8 proc. Polaków. Poprawa sytuacji osób wykluczonych cyfrowo wynika m.in. z budowy sieci światłowodowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na obszarach bez dostępu do przewodowej infrastruktury sieciowej.

Polska jednym z najbardziej wykluczonych cyfrowo krajów w Unii Europejskiej

Choć poziom włączenia cyfrowego jest coraz większy, Polska jest jednym z najbardziej wykluczonych cyfrowo krajów Unii Europejskiej. Polska zajmuje 12. miejsce pod względem liczby osób, które nigdy nie korzystały z internetu (15 proc. mieszkańców kraju). Średnia europejska to 9 proc.

Grupą społeczną w największym stopniu dotkniętą wykluczeniem cyfrowym są seniorzy. 3,63 mln osób w wieku 55-74 lat nie korzysta z internetu. Kolejną grupą dotkniętą wykluczeniem cyfrowym są osoby niezamożne (2,74 mln osób) i mieszkańcy wsi (2,5 mln osób). Fiberhost wskazuje, że do walki z problemem wykluczenia cyfrowego niezbędne są dalsze inwestycje w infrastrukturę, szczególnie na terenach, na których szybki internet jest jeszcze niedostępny.

Autorzy raportu przeprowadzili badanie na reprezentatywnej próbie Polaków korzystających z internetu. Ankietowani odnieśli się m.in. do pytania, czy są zadowoleni z prędkości swojego internetu. 40 proc. z nich odparło, że ich łącze jest trochę lub zdecydowanie za wolne. Wśród ankietowanych korzystających ze światłowodu aż 80 proc. stwierdziło, że prędkość internetu przerasta ich potrzeby lub posiadają wystarczająco szybki internet. Do sieci światłowodowej podłączonych jest 35 proc. Polaków.

Koszty walki z wykluczeniem cyfrowym rosną

Raport "Włączenie cyfrowe" alarmuje, że koszty walki z wykluczeniem cyfrowym rosną. Na obszarach objętych trzecim konkursem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC3) średni koszt budowy 1 km światłowodu był o 25 proc. wyższy niż w poprzedniej edycji programu (POPC2 przeprowadzonego w latach 2017-21). Średni koszt podłączenia jednego gospodarstwa w ramach POPC3 był o 22 proc. wyższy niż w POPC2. Średni koszt podłączenia jednego gospodarstwa domowego na obszarach wykluczonych cyfrowo jest o 506 proc. wyższy niż w miastach.

- Koszty walki z wykluczeniem cyfrowym są ogromne - alarmuje w rozmowie z agencją "Newseria Innowacje" Marta Wojciechowska, prezeska zarządu Fiberhost. - Istnieje ryzyko, że sytuacja, w której się znajdujemy teraz, czyli wzrost kosztów energii, materiałów, wynagrodzeń, może mocno przystopować dalszy rozwój infrastruktury, budowę szybkiej infrastruktury światłowodowej.

Z raportem można się zapoznać na stronie Fiberhost.

Źródło: raport "Włączenie cyfrowe" autorstwa Fiberhost

Co o tym myślisz?
  • emoji serduszko - liczba głosów: 0
  • emoji ogień - liczba głosów: 1
  • emoji uśmiech - liczba głosów: 0
  • emoji smutek - liczba głosów: 0
  • emoji złość - liczba głosów: 0
  • emoji kupka - liczba głosów: 0