społeczeństwo
Fundacja Godek kontra ONZ. Chodzi o "Traktat o zbrodniach przeciwko ludzkości"
Polityka antydyskryminacyjna

Rząd chce zakończyć szczucie na LGBTQ+. Poznajcie zaskakującą uchwałę

Źródło zdjęć: © Canva, YouTube
Jakub TyszkowskiJakub Tyszkowski,25.05.2022 15:30

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. Celem tej polityki jest wyeliminowanie w "jak najwyższym stopniu dyskryminacji z życia społecznego w Polsce". Podejrzane, że proponuje to rząd Zjednoczonej Prawicy.

bGxtejFf

24 maja ministerstwo rodziny opublikowało komunikat, z którego dowiedzieliśmy się, że "wyeliminowanie dyskryminacji z życia społecznego w Polsce" jest głównym celem polityki równego traktowania. Co to oznacza w praktyce? Wywieranie wpływu na prawo i zachowania społeczne, aby nie naruszać zasady równego traktowania, którą określa art. 32 Konstytucji Polski.

Polityka związana z tą dziedziną określona będzie w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022–2030, którym we wtorek zajmowała się Rada Ministrów. Komunikat w tej sprawie opublikowała rządowa strona ministerstwa rodziny.

bGxtejFh

Jakie deklaracje zawiera polityka antydyskryminacyjna?

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie naruszaniu zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Celem jest również podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej równego traktowania oraz współpraca z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi.

W dokumencie znajdziemy wiele deklaracji, które - biorąc pod uwagę aktualną sytuację w Polsce i na świecie - są godne pochwały. W ramach działań w programie wymieniono analizę i monitoring przepisów, które dotyczą respektowania zasady równego traktowania.

Rząd chce wspierać wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz promować kobiety na stanowiskach kierowniczych. W dokumencie czytamy o potrzebie wspierania "grup narażonych na dyskryminację na rynku pracy ze względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie i orientację seksualną oraz status rodzinny".

bGxtejFj

Rada Ministrów ma na uwadze szkołę, gdzie młody człowiek nabiera kompetencji społecznych. W związku z tym program kładzie nacisk na "rozwijanie pozytywnych relacji w środowisku szkolnym, kształtowanie postaw prospołecznych, altruistycznych, poszanowania godności wszystkich osób i ich różnorodności".

Działania na rzecz równego traktowania

Rządzący chcą poprawić jakość usług zdrowotnych. Szczególną troską zostaną objęte osoby zagrożone wykluczeniem. Program chce podnieść kompetencje pracowników służby zdrowia w zakresie komunikacji z pacjentami z niepełnosprawnością oraz promować aktywny styl życia. Autorzy dokumentu deklarują działania przeciwdziałające e-wykluczeniu.

Rząd chce budować świadomość na temat polityki równego traktowania. W związku z tym zapowiada realizację "kampanii społecznych, które mają na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie tolerancji". Można się spodziewać poprawie "ścigania przestępstw z nienawiści" oraz promowaniu "języka opartego na szacunku i rzetelnych źródłach informacji w celu ograniczenia szerzenia się mowy nienawiści".

bGxtejFp

Nie pozostaje nam nic innego, jak pochwalić rządzących za zapisy, które znalazły się w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. Ten jeden raz chcemy naiwnie wierzyć, że nie jest to żaden podstęp ze strony władzy.

  • Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-ministrow-przyjela-uchwale-w-sprawie-ustanowienia-krajowego-programu-dzialan-na-rzecz-rownego-traktowania-na-lata-2022-2030-przedlozona-przez-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-rownego-traktowania
Co o tym myślisz?
  • serduszko
  • ogień
  • uśmiech
  • smutek
  • złość
  • kupka
jorgen,zgłoś
przez 2 lata dyskryminujecie ludzi za brak maseczek i łamiecie prawo i konstytucje, wypad !!!
Odpowiedz
1
like
0
dislike
Jaay,zgłoś
Jeśli trzeba zmuszać do równego traktowania, to najwyraźniej nie na ku temu traktowaniu podstaw.
Odpowiedz
3
like
3
dislike
Komentarze (2)
arrow
80 proc. Polek doświadczyło molestowania seksualnego. Może zmiana prawa?