społeczeństwo
Streamerka trafiła do szpitala. Nie kryje rozczarowania personelem
Polityka antydyskryminacyjna

Rząd chce zakończyć szczucie na LGBTQ+. Poznajcie zaskakującą uchwałę

Źródło zdjęć: © Canva, YouTube
Jakub TyszkowskiJakub Tyszkowski,25.05.2022 17:30

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. Celem tej polityki jest wyeliminowanie w "jak najwyższym stopniu dyskryminacji z życia społecznego w Polsce". Podejrzane, że proponuje to rząd Zjednoczonej Prawicy.

24 maja ministerstwo rodziny opublikowało komunikat, z którego dowiedzieliśmy się, że "wyeliminowanie dyskryminacji z życia społecznego w Polsce" jest głównym celem polityki równego traktowania. Co to oznacza w praktyce? Wywieranie wpływu na prawo i zachowania społeczne, aby nie naruszać zasady równego traktowania, którą określa art. 32 Konstytucji Polski.

Polityka związana z tą dziedziną określona będzie w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022–2030, którym we wtorek zajmowała się Rada Ministrów. Komunikat w tej sprawie opublikowała rządowa strona ministerstwa rodziny.

Jakie deklaracje zawiera polityka antydyskryminacyjna?

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie naruszaniu zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Celem jest również podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej równego traktowania oraz współpraca z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi.

W dokumencie znajdziemy wiele deklaracji, które - biorąc pod uwagę aktualną sytuację w Polsce i na świecie - są godne pochwały. W ramach działań w programie wymieniono analizę i monitoring przepisów, które dotyczą respektowania zasady równego traktowania.

Rząd chce wspierać wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz promować kobiety na stanowiskach kierowniczych. W dokumencie czytamy o potrzebie wspierania "grup narażonych na dyskryminację na rynku pracy ze względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie i orientację seksualną oraz status rodzinny".

Rada Ministrów ma na uwadze szkołę, gdzie młody człowiek nabiera kompetencji społecznych. W związku z tym program kładzie nacisk na "rozwijanie pozytywnych relacji w środowisku szkolnym, kształtowanie postaw prospołecznych, altruistycznych, poszanowania godności wszystkich osób i ich różnorodności".

Działania na rzecz równego traktowania

Rządzący chcą poprawić jakość usług zdrowotnych. Szczególną troską zostaną objęte osoby zagrożone wykluczeniem. Program chce podnieść kompetencje pracowników służby zdrowia w zakresie komunikacji z pacjentami z niepełnosprawnością oraz promować aktywny styl życia. Autorzy dokumentu deklarują działania przeciwdziałające e-wykluczeniu.

Rząd chce budować świadomość na temat polityki równego traktowania. W związku z tym zapowiada realizację "kampanii społecznych, które mają na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie tolerancji". Można się spodziewać poprawie "ścigania przestępstw z nienawiści" oraz promowaniu "języka opartego na szacunku i rzetelnych źródłach informacji w celu ograniczenia szerzenia się mowy nienawiści".

Nie pozostaje nam nic innego, jak pochwalić rządzących za zapisy, które znalazły się w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. Ten jeden raz chcemy naiwnie wierzyć, że nie jest to żaden podstęp ze strony władzy.

  • Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-ministrow-przyjela-uchwale-w-sprawie-ustanowienia-krajowego-programu-dzialan-na-rzecz-rownego-traktowania-na-lata-2022-2030-przedlozona-przez-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-rownego-traktowania
Co o tym myślisz?
  • emoji serduszko - liczba głosów: 3
  • emoji ogień - liczba głosów: 0
  • emoji uśmiech - liczba głosów: 1
  • emoji smutek - liczba głosów: 0
  • emoji złość - liczba głosów: 1
  • emoji kupka - liczba głosów: 6
jorgen,zgłoś
przez 2 lata dyskryminujecie ludzi za brak maseczek i łamiecie prawo i konstytucje, wypad !!!
Odpowiedz
1like1dislike
Jaay,zgłoś
Jeśli trzeba zmuszać do równego traktowania, to najwyraźniej nie na ku temu traktowaniu podstaw.
Odpowiedz
3like3dislike
Komentarze (2)
arrow
Buty za 400 zł. Jak się ubrać na rozmowę rekrutacyjną?