Pokolenie Z czuje wypalenie zawodowe

Pokolenie Z czuje wypalenie zawodowe. Co trzecia osoba gotowa rzucić pracę

Źródło zdjęć: © Canva, Twitter
Jakub TyszkowskiJakub Tyszkowski,23.06.2022 15:00

Życie w stresie, niepokoju, z problemami finansowymi i z poczuciem wypalenia zawodowego. To główne zmartwienia, które dotyczą pokolenia Z i millenialsów - wynika z raportu firmy Deloitte. Poznajcie szczegóły badania.

Poczucie niepokoju staje się nieodłącznym elementem codziennego życia młodych pokoleń. Wnioski te wyciągnięto na podstawie najnowszej edycji corocznego badania Deloitte. Raport powstał na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 14,8 tys. przedstawicieli pokolenia Z (tzw. zoomerów, tj. osób z roczników 1995-2003) oraz 8,4 tys. millenialsów (z roczników 1983-1994) pochodzących z 46 krajów świata, w tym z Polski.

Młode pokolenia odczuwają rosnące koszty życia. Według raportu Global 2022 Gen Z & Millennial Survey około jedna czwarta osób z pokolenia Z (25%) i milenialsów (21%) nie potrafi pokryć swoich miesięcznych wydatków na życie. Niemal co druga osoba funkcjonuje od wypłaty do wypłaty. Sytuacja ta przekłada się na zdolność do oszczędzania i obawę o finansowe zabezpieczenie w przyszłości.

Czym zamartwiają się młode pokolenia?

Kolejnym zmartwieniem zoomerów i millenialsów są zmiany klimatu (24% i 25%). Przedstawiciele pokolenia Z wskazali, że obawiają się o bezrobocie (20%), zdrowie psychiczne (19%), molestowanie seksualne (17%). Jeśli chodzi o zmartwienia millenialsów, to dla nich na trzecim, czwartym i piątym miejscu znalazły się odpowiednio: stan służby zdrowia/zapobieganie chorobom (21%), bezrobocie (20%) oraz przestępczość/osobiste bezpieczeństwo (18%).

Jak pokolenie Z radzi sobie z trudną sytuacją finansową?

W raporcie Deloitte czytamy, że 29% zoomerów i 31% millenialsów nie ma pewności, czy po przejściu na emeryturę będzie żyło w wystarczającym komforcie finansowym. Nic dziwnego, że wiele osób wykonuje dodatkową pracę, aby zminimalizować problemy finansowe. Według badania 43% zoomerów i 33% millenialsów bierze zlecenia poza swoją "główną" pracą.

Wypalenie zawodowe i wielka rezygnacja

Niemal połowa respondentów czuje się wypalona zawodowo. W przypadku zoomerów jest to 46%, u millenialsów 45%. Jednocześnie młode pokolenia uważają, że ich pracodawcy nie traktują wypalenia zawodowego jako realnego problemu i nie starają się przeciwdziałać zjawisku.

Raport wskazuje, że mamy do czynienia z "wielką rezygnacją". Oznacza to, że 40% osób z pokolenia Z planuje zmianę miejsca pracy, w przypadku millenialsów jest to 24%. Co ciekawe, 35% zoomerów i 32% millenialsów wyraża gotowość do rzucenia swojej obecnej pracy nawet wtedy, gdy nie mają zapewnionego innego stanowiska.

Raport pokazuje znaczenie kwestii środowiskowych wśród młodych ludzi. Zmiany klimatyczne to główna obawa generacji Z i millenialsów. Około trzech czwartych osób z pokolenia Z i millenialsów zgadza się, że świat znajduje się w punkcie krytycznym, jeśli chodzi o reagowanie na zmiany klimatyczne. Około dwie trzecie badanych osobiście doświadczyło poważnych zjawisk pogodowych związanych z kryzysem klimatyczym.

Co jest ważne w miejscu pracy dla młodych pokoleń?

Przedstawiciele młodych pokoleń wskazali czynniki, które przyciągnęły ich do miejsca pracy. Na pierwszym miejscu jest to możliwość zachowania równowagi między pracą, a życiem prywatnym. Następnie jest nauka i rozwój związany z danym stanowiskiem. Dopiero na trzecim miejscu znalazły się pieniądze. Wynagrodzenie i nagrody okazały się najważniejszym czynnikiem dla 24% zoomerów i 27% millenialsów.

Zarówno pokolenie Z jak i millenialsi preferują pracę w trybie zdalnym. Jej zwolennikami jest 75% zoomerów i 76% millenialsów.

Obawy o kryzys klimatyczny

Raport pokazuje znaczenie kwestii środowiskowych wśród młodych ludzi. Zmiany klimatyczne to główna obawa generacji Z i millenialsów. Około trzech czwartych osób z pokolenia Z i millenialsów zgadza się, że świat znajduje się w punkcie krytycznym, jeśli chodzi o reagowanie na zmiany klimatyczne. Około dwie trzecie badanych osobiście doświadczyło poważnych zjawisk pogodowych związanych z kryzysem klimatyczym.

Źródła: polsatnews.pl/deloitte.com

Co o tym myślisz?
  • emoji serduszko - liczba głosów: 1
  • emoji ogień - liczba głosów: 0
  • emoji uśmiech - liczba głosów: 0
  • emoji smutek - liczba głosów: 0
  • emoji złość - liczba głosów: 0
  • emoji kupka - liczba głosów: 0