ludzie
Justin Timberlake i Jessica Biel potwierdzili, że drugi raz zostali rodzicami
Dziewczyna

Najludniejsza prowincja Pakistanu zakazuje "testów dziewictwa" na ofiarach gwałtu

Źródło zdjęć: © Unsplash.com
Jakub Tyszkowski,05.01.2021 12:29

Pendżab, najbardziej zaludniona prowincja w Pakistanie, zakazała przeprowadzania "testów dziewictwa" na osobach, które przeżyły napaść seksualną. Jest to przełomowe orzeczenie, które w Pakistanie jest pierwszym tego rodzaju wyrokiem.

bDzzJkGH

4 grudnia 2021 roku Sąd Najwyższy w Lahore w pakistańskiej prowincji Pendżab uznał praktykowanie "testów dziewictwa" za nielegalne. W orzeczeniu stwierdzono, że działanie to "nie ma podstaw medycznych" i "narusza godność osobistą ofiary, a zatem jest sprzeczne z prawem do życia i godności".

W marcu i czerwcu 2020 roku do sądu w Lahore trafiły dwie petycje. Złożyła je grupa składająca się z działaczy na rzecz praw kobiet, naukowców, dziennikarzy, adwokatów i członka Zgromadzenia Narodowego. Celem aktywistów było uzyskanie zakazu "testów dziewictwa" dla ofiar gwałtu. Działacze twierdzili, że badania są nienaukowe, natrętne, poniżające i skutkują ponowną traumą.

W swoim orzeczeniu sędzia Ayesha Malik stanęła po stronie składających petycje, stwierdzając, że testy "nie mają wartości sądowej w przypadkach przemocy seksualnej" i są dyskryminujące wobec kobiet. Poleciła również rządowi opracować wytyczne i programy szkoleniowe, dzięki którym traumatyczna praktyka dobiegnie końca.

bDzzJkGJ

Zakaz dotyczy Pendżabu, najbardziej zaludnionej prowincji Pakistanu, zamieszkałej przez ponad 110 mln ludzi. Jednak działacze twierdzą, że orzeczenie stworzy precedens dla sądów w całym kraju.

Na czym polega "test dziewictwa"? Po co się go praktykuje?

"Test dziewictwa" jest badaniem inwazyjnym, podczas którego dokonuje się oględzin błony dziewiczej lub wkłada się dwa palce do pochwy, aby ustalić, czy kobieta jest dziewicą. Według WHO w wielu regionach na świecie – w tym w Pakistanie – istnieje wieloletnia tradycja oceniania "honoru lub cnoty" dziewczyny bądź kobiety.

Testy przeprowadzane są z różnych powodów – choćby przed zawarciem małżeństwa lub aby ocenić uprawnienia do podjęcia pracy. W niektórych regionach badanie odbywa się na ofiarach gwałtu, aby ustalić, czy doszło do napaści na tle seksualnym. Praktyka ta jest stosowana i udokumentowana w co najmniej 20 krajach – w tym w Stanach Zjednoczonych.

bDzzJkGL

ONZ wyraża się krytycznie o tego typu praktykach. Organizacja ocenia testy dziewictwa jako nieposiadające podstaw naukowych i medycznych oraz uważa je za naruszenie praw człowieka. Kobiety, zmuszone do poddania się badaniu, opisują je jako doświadczenie bolesne, upokarzające i traumatyczne. Badanie ma konsekwencje psychologiczne, fizyczne i społeczne, zwłaszcza w przypadku gwałtu – twierdzi WHO.

W ostatnim czasie Pakistan aktualizuje swój kodeks karny, poprawiając jakość życia obywateli. Niedawno premier tego kraju ogłosił, jaka kara spotka gwałcicieli.

Komentarze (0)
arrow
Joe Biden powołał transpłciową lekarz na doradcę sekretarza zdrowia