Barbara Nowacka o nowym projekcie MEN

Szkoły muszą to zrobić. Nowe wymagania Ministerstwa Edukacji

Źródło zdjęć: © Instagram - Barbara Nowacka / Instagram
Natalia Witulska,
29.03.2024 16:15

W poniedziałek 25 marca Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało najnowsze rozporządzenie. Dotyczy bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Projekt doprecyzowuje jakie sanitarne środki czystości należy zapewnić uczniom oraz uczennicom.

Odkąd w Ministerstwie Edukacji Narodowej szefową jest posłanka z Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka, jego przedstawiciele mają ręce pełne roboty. Ministra wprowadziła w życie zakaz prac domowych w klasach I-III szkół podstawowych, przygotowuje nowy wykaz lektur dla uczniów i uczennic, a także zajęła się odchudzaniem podstawy programowej. W poniedziałek 25 marca doprowadziła do opublikowania rozporządzenia dotyczącego środków czystości w szkołach.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiło się najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Aktualnie projekt trafił do opiniowania, a w życie wejdzie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Projekt precyzyjnie wskazuje, jakiego rodzaju środki higienicznie zawsze powinny znajdować się we wszystkich placówkach edukacyjnych. Rozporządzenie to zmienia zasady przyjęte przez MEN 31 grudnia 2002 r.

MEN i rozporządzenie o środkach czystości

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśniło w uzasadnieniu, że nowelizacja rozporządzenia jest podyktowana koniecznością doprecyzowania istniejącego przepisu. Na ten moment bowiem dostępne są informacje o zapewnieniu bieżącej ciepłej i zimnej wody, a także środków higienicznych, jednak bez wskazania jakich dokładnie.

ZETKACPER: CHCĘ ZOSTAĆ POLITYKIEM!

"Obecnie zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych szkół i placówek należy zapewnić ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej, przy czym ww. przepis nie precyzuje, jakiego rodzaju mają to być środki higieny osobistej. Projektowana zmiana doprecyzowuje, że środki higieny osobistej to przede wszystkim mydło do rąk, papierowe ręczniki i papier toaletowy" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Rozporządzenie MEN o środkach higieny w szkołach
Rozporządzenie MEN o środkach higieny w szkołach (Instagram - Barbara Nowacka , Instagram)

"W związku z uchybieniami dotyczącymi niezapewnienia właściwego stanu sanitarno-higienicznego toalet, w tym sprawności technicznej armatury oraz wyposażenia w środki higieniczne, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2022 r. wydały 568 decyzji administracyjnych (w 2021 r. - 291). W porównaniu z 2021 r. więcej placówek wykazało brak wyposażenia w środki higieny osobistej, np. brakowało papieru toaletowego, mydła w płynie w dozownikach, ręczników papierowych do suszenia rąk" - czytamy w rozporządzeniu.

Źródło: radiozet.pl, glos.pl

Co o tym myślisz?
  • emoji serduszko - liczba głosów: 0
  • emoji ogień - liczba głosów: 0
  • emoji uśmiech - liczba głosów: 0
  • emoji smutek - liczba głosów: 0
  • emoji złość - liczba głosów: 0
  • emoji kupka - liczba głosów: 0