Studenci wystosowali list otwarty do rektora UW

Studenci apelują do rektora: "studia nie tylko dla bogatych"

Źródło zdjęć: © WKMIP
Konrad SiwikKonrad Siwik,19.10.2023 14:45

Warszawskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej i Studencka Inicjatywa Mieszkaniowa wystosowały list otwarty do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzego Nowaka. Studenci przedstawiają w nim postulaty protestu "Studia nie tylko dla bogatych".

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, 2 października 2023 r. na Uniwersytecie Warszawskim, studenci, doktoranci oraz pracownicy uczelni zgromadzili się pod budynkiem Auditorium Maximum. Tam wyrazili niezadowolenie i sprzeciw wobec prowadzonej od wielu lat antyspołecznej polityki, w wyniku której zaplecze socjalne uczelni znalazło się w kryzysowym stanie.

List otwarty do rektora UW

Członkowie Warszawskiego Koła Młodych Inicjatyw Pracowniczych oraz Studenckiej Inicjatywy 16 października skierowali list pod hasłem "Studia nie tylko dla bogatych" do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzego Nowaka. Wyrazili w nim troskę o kryzysowe warunki socjalne na uczelni oraz postulowali zmiany mające na celu poprawę jakości życia studenckiego.

trwa ładowanie posta...

Uniwersytet Warszawski, będący największą uczelnią w Polsce, od lat boryka się z problemem braku dostępnego zakwaterowania dla studentów. Obecnie tylko 5 proc. studentów i studentek ma możliwość korzystania z miejsc w akademikach uczelni. Pozostała większość musi szukać prywatnych mieszkań na rynku, który cechuje się coraz wyższymi cenami i coraz gorszym standardem. To sprawia, że studenci zmuszeni są do podjęcia pracy zarobkowej, często za pensję minimalną i na umowach śmieciowych.

Postulaty studentów

Protestujący studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego domagają się wprowadzenia długofalowych zmian mających na celu poprawę sytuacji socjalnej. Ich postulaty obejmują:

  1. Zapewnienie taniego zakwaterowania: W obliczu kryzysu mieszkaniowego, Uniwersytet powinien zwiększyć liczbę miejsc w akademikach poprzez nowe inwestycje, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym studentom i studentkom skorzystanie z taniego zakwaterowania.
  2. Utworzenie publicznych stołówek: Uniwersytet powinien otworzyć nowe, publiczne stołówki na wzór istniejącej na ul. Oboźnej, oferując jedzenie o niskich cenach i wysokiej jakości. Ponadto, godziny otwarcia istniejącej stołówki powinny zostać wydłużone, a personel odpowiednio wynagrodzony.
  3. Zwiększenie wsparcia socjalnego: W obliczu rosnących cen i trudności na rynku pracy, Uniwersytet winien zwiększyć nakłady na świadczenia socjalne i poszerzyć ich ofertę ponad ustawowe wymagania.
  4. Uproszczenie procedur: Procedury wnioskowania o stypendia i miejsca w Domach Studenta powinny zostać jak najbardziej uproszczone.
trwa ładowanie posta...

Protestujący domagają się natychmiastowych działań

Warto podkreślić, że protestujący studenci nie ograniczają się jedynie do formułowania postulatów, ale także domagają się niezwłocznych działań. W tym kontekście władze Uniwersytetu zostają wzywane do przeprowadzenia niezbędnych remontów w istniejących Domach Studenckich oraz do zapewnienia pomieszczeń socjalnych w budynkach dydaktycznych.

Oprócz tego studenci domagają się przeprowadzenia kompleksowego badania zapotrzebowania na tanie wynajmy pokoi w Warszawie, uwzględniając przy tym realne ceny na rynku oraz zarobki studentów. Wzywają także do korekty Strategii Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2023-2032 w taki sposób, by uwzględniała aktywne badanie potrzeb studentów i studentek oraz rozwój zasobów mieszkaniowych i gastronomicznych na uczelni.

Ostatecznie władze uniwersytetu zostają wzywane do prowadzenia bardziej transparentnej polityki i publikowania informacji publicznych. Studenci domagają się dostępu do danych dotyczących historii akademików, treści umów z firmami gastronomicznymi, planowanych cen zakwaterowania w nowych akademikach, ewaluacji przyznawania miejsc w Domach Studenta oraz wielu innych informacji związanych z życiem uczelnianym.

trwa ładowanie posta...

Uniwersytet musi się ustosunkować

Władze Uniwersytetu Warszawskiego zostały wezwane do ustosunkowania się do treści listu w ciągu 14 dni roboczych. Odpowiedź mają przesłać na adres mailowy wskazany w liście otwartym.

Protestujący studenci oraz ich wsparcie z Warszawskiego Koła Młodych Inicjatyw Pracowniczych i Studenckiej Inicjatywy Mieszkaniowej dają jasny sygnał, że warunki socjalne na Uniwersytecie Warszawskim wymagają pilnych zmian. Ich postulaty zyskują coraz większe poparcie wśród studentów i społeczności akademickiej, co może skłonić władze uczelni do podjęcia konkretnych działań w celu poprawy sytuacji socjalnej na uczelni.

trwa ładowanie posta...
Co o tym myślisz?
  • emoji serduszko - liczba głosów: 0
  • emoji ogień - liczba głosów: 2
  • emoji uśmiech - liczba głosów: 0
  • emoji smutek - liczba głosów: 0
  • emoji złość - liczba głosów: 0
  • emoji kupka - liczba głosów: 0