O zatrzymaniu nieletniego należy poinformować dorosłego

Polska przed Trybunałem Sprawiedliwości. Chodzi o ochronę nieletnich

Źródło zdjęć: © canva
Marta Grzeszczuk,
16.11.2023 16:00

Komisja Europejska zwróci się do TSUE o nałożenie sankcji finansowych na Polskę. Przedmiotem sporu jest dyrektywa dotycząca praw nieletnich.

W 2013 r. Komisja Europejska i europejski parlament uchwaliły Dyrektywę 2013/48/EU. Przepisy dotyczą prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania. Regulują również prawo do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności, a także prawo do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności.

Polska nie wdrożyła unijnych przepisów

Termin dostosowania przepisów krajowych do dyrektywy przez państwa członkowskie minął 27 listopada 2016 r. W lipcu 2021 r. Komisja wystosowała do Polski oficjalny list z ponagleniem w sprawie wprowadzenia przepisów dotyczących szczególnego traktowania w przypadku pozbawienia wolności nieletnich poniżej 17 roku życia.

Dyrektywa nakłada na funkcjonariuszy państwowych zatrzymujących osoby nieletnie obowiązek poinformowania o pozbawieniu wolności i jego przyczynach odpowiedniej osoby dorosłej. Po przeanalizowaniu odpowiedzi Polski na to pismo Komisja stwierdziła, że stopień wdrożenia dyrektywy nadal nie jest zadowalający.

O zatrzymaniu nieletniego trzeba poinformować opiekunów
O zatrzymaniu nieletniego trzeba poinformować opiekunów (canva)

W lutym 2023 r. Komisja przesłała Polsce opinię z uzasadnieniem. Nie zgodziła się z oceną Polski, że niektóre przepisy dotyczące nieletnich poniżej 17 roku życia (polska ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o pomocy i resocjalizacji nieletnich) nie są postępowaniami karnymi. To w tej ustawie nie wdrożono postanowień dyrektywy.

16 listopada 2023 r. na stronie Komisji pojawiło się oficjalne oświadczenie w tej sprawie. W związku z tym, że do Komisji Europejskiej nie zostały dostarczone informacje o skutecznym wdrożeniu dyrektywy, zwróci się ona do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie sankcji finansowych na Polskę.

Źródło: ec.europa.eu

Co o tym myślisz?
  • emoji serduszko - liczba głosów: 1
  • emoji ogień - liczba głosów: 0
  • emoji uśmiech - liczba głosów: 0
  • emoji smutek - liczba głosów: 0
  • emoji złość - liczba głosów: 0
  • emoji kupka - liczba głosów: 0