Młodzi ludzie na marginesie polityki UE. Dlaczego nie ma ich w parlamencie?

Młodzi ludzie na marginesie polityki UE. Dlaczego nie ma ich w parlamencie?

Źródło zdjęć: © vibez / canva
Weronika Plucińska,
11.05.2023 12:45

Starzenie się społeczeństwa w Europie możemy zauważyć już od 2012 r. W Parlamencie Europejskim podejmowane są decyzje o przyszłości, jednak głosują tam osoby powyżej 45. roku życia. Dlaczego młodzi ludzie zostali odsunięci na margines polityki UE i nie mają wpływu na to, co się będzie działo?

Według badań Eurostatu z 2022 r. społeczeństwo Europejczyków starzeje się. Od 2012 r. mediana wieku wzrosła o 2,5 roku. W 2022 roku wyniosła ona 44,4 lat, czyli o 0,3 roku więcej niż w 2021 r.

"Zrobię wszystko, żeby przekonać młodych ludzi"

Zbliża się koniec Europejskiego Roku Młodzieży. Decydenci z PE zaczynają myśleć o nadchodzących wyborach do Unii Europejskiej, które będą w 2024 r. Niektórzy posłowie starają się zwiększyć udział młodych ludzi w podejmowaniu różnych decyzji zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

- Jako prezydent zrobię wszystko, by przekonać młodych ludzi do udziału w wyborach i wybierania zawsze Europy. Europa nie zostawiła obywateli podczas pandemii. Dzisiaj jest na miejscu i chcę, aby nadal tam była jutro - powiedziała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola w wywiadzie dla portalu Euractiv.

Przewodnicząca uważa też, że młodzież odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu społeczeństwa. Chce, aby młodzi mogli decydować o przyszłości Europy.

Kto może głosować w wyborach?

Według danych Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2018 r. cztery państwa członkowskie pozwalają osobom powyżej 25. roku życia na kandydowanie w krajowych wyborach. Siedem krajów ustaliło, że ubiegać się o miejsce w PE mogą osoby w wieku 20-21 lat, a kolejne 16 państw postawiło granicę na poziomie 18 lat.

W większości krajów członkowskich minimalnym wiekiem, który uprawnia do głosowania w wyborach do Parlamentu UE, jest 18 lat. Wyjątkiem są:

 • Belgia;
 • Bułgaria;
 • Cypr;
 • Czechy;
 • Estonia;
 • Irlandia;
 • Łotwa;
 • Litwa;
 • Polska;
 • Słowacja.

W wyżej wymienionych krajach, aby zagłosować, trzeba mieć co najmniej 21 lat. Dodatkowo w Rumunii minimalny wiek do oddania głosu w wyborach do PE to 23 lata, a we Włoszech i Grecji - 25 lat.

A co z wyborami krajowymi?

W większości państw członkowskich minimalnym wiekiem uprawniającym do zagłosowania w wyborach na szczeblu krajowym jest 18 lat. Wyjątkiem są Austria i Malta, gdzie ten wiek wynosi 16 lat, oraz Grecja, gdzie jest to 17 lat.

Młodzi na marginesie polityki UE

Limity wiekowe są niskie, jednak większość parlamentów narodowych ma wysoki średni wiek członków. Z badań wykonanych w 2022 r. wynika, że wynosi on 49,5 lat. Niewielka jest również liczba młodych posłów. Najmłodszym europosłem jest 24-letnia Kira Marie Peter-Hansen z Danii.

Pomimo niskich limitów wiekowych, młodzież w ograniczonym zakresie uczestniczy w kształtowaniu polityki UE. Hannah Vanbelle z brukselskiego ruchu obywatelskiego Agora twierdzi, że niski udział młodych członków w parlamentach "nie jest reprezentatywny" dla osób młodego pokolenia.

- Jestem nawet przekonana, że parlamenty powinny mieć nadreprezentację młodych ludzi, ponieważ wiele z podejmowanych decyzji dotyczy przyszłości - powiedziała Vanbelle podczas Festiwalu Partycypacji Publicznej i Demokracji Rozważnej w Brukseli.

Europa się starzeje, a młodzi nie chcą głosować

Starzejące się społeczeństwo Unii Europejskiej również wpływa na kampanie wyborcze oraz priorytety polityczne. W wywiadzie dla portalu Euractiv Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała, że należy świętować poprawę zdrowia publicznego oraz wydłużenie średniej długości życia.

Większość wyborców przy urnach to starsze osoby. Średnia ich wieku wynosi ok. 44 lata. Może to stwarzać skłonność do skłaniania się w stronę politycznych interesów starszego pokolenia

Alternatywna forma uczestnictwa politycznego

Unia Europejska zachęca do demokracji deliberatywnej. Jest to alternatywa uczestnictwa w polityce. Polega na umieszczeniu aktywnej debaty i dyskusji obywateli w Centrum Procesu Kształtowania Polityki.

W 2022 r. przeprowadzono eksperyment dotyczący wspomnianej demokracji. Była to konferencja w sprawie przyszłości Europy. W trakcie jej trwania losowo wybierano obywateli UE, którzy uczestniczyli w dyskusjach na temat polityki. Nadal jednak konieczne jest podjęcie działań w następstwie kilku zaleceń. Obecnie jest to przedmiot procedury na szczeblu Unii Europejskiej.

Co sądzicie o takiej alternatywie?

źródło: forsal.pl, euractiv.pl

Co o tym myślisz?
 • emoji serduszko - liczba głosów: 1
 • emoji ogień - liczba głosów: 0
 • emoji uśmiech - liczba głosów: 0
 • emoji smutek - liczba głosów: 0
 • emoji złość - liczba głosów: 0
 • emoji kupka - liczba głosów: 0