szkoła
Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+. Znamy wyniki 5. edycji
Matura 2023. Jak wydłużyć czas pisania matury?

Jak wydłużyć czas na napisanie matury 2023? Fala wniosków do CKE

Źródło zdjęć: © Vibez / Canva
Blanka RogowskaBlanka Rogowska,06.02.2023 18:00

Niektórym maturzystom przysługuje prawo do wydłużenia czasu pisania matury 2023. To m.in. uczniowie w spektrum autyzmu, słabowidzący czy przewlekle chorzy. W przypadku tych ostatnich, wystarczy zaświadczenie od lekarza. - Będziemy się musieli zastanowić czy to naprawdę choroby przewlekłe czy może jednak jakiś przewlekły trend i kombinowanie — mówi Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wielkimi krokami zbliżają się egzaminy dojrzałości. Podobno czym bliżej terminu matury, tym dłuższe stają się też kolejki u lekarzy. Wszystko przez pewien zapis w rozporządzeniu dotyczącym matur, który pozwala na ubieganie się o wydłużenie czasu egzaminu. O co chodzi?

Jak wydłużyć czas matury 2023?

Matura 2023 składa się z obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego (240 min.), języka obcego (120 min.), matematyki (180 min.) , egzaminu z wybranego przedmiotu oraz dwóch egzaminów ustnych – z języka polskiego i języka obcego. Niektórzy uczniowie mogą ubiegać się o dodatkowy czas na maturze. Chodzi o kwadrans na egzaminie ustnym oraz do 30 min. na egzamin pisemny.

Wnioski, poparte orzeczeniem, opinią z poradni czy – w przypadku chorych przewlekle - zaświadczeniem o stania zdrowia wydanym przez lekarza, składa się we wrześniu i lutym, dokładnie do 15 lutego 2023 roku.

Matura 2023. Kto może ubiegać się o wydłużenie czasu matury?

O wydłużony czas matury mogą wnioskować maturzyści w spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera, niedosłyszący, słabowidzący i niewidomi, z afazją, z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym, z czasową niesprawnością rąk, z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej (np. po śmierci bliskiej osoby), cudzoziemcy, czy z chorobą przewlekłą. Pełen katalog wraz z opisem ułatwień także dla osób z dysgrafią czy dysortografię można znaleźć w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Coraz więcej maturzystów stara się o wydłużenie czasu matury

Ze statystyk OKE, do których dotarł "Newsweek", wynika, że liczba maturzystów, którzy występują o wydłużenie czasu matury czy egzaminu ósmoklasisty, zwiększa się.

W 2021 roku z wydłużonego czasu na egzaminie ósmoklasisty skorzystało prawie 61 tys. uczniów, a rok później już 86,8 tys. Jeśli chodzi o maturę, to w roku 2021 było to ponad 18 tys. uczniów, a w 2022 r. już ponad 23 tys. Większość o takie ułatwienie występowała na podstawie zaświadczeń lekarskich, związanych z chorobą przewlekłą.

Maturzyści i lewa zaświadczenia od lekarza

- Będziemy się musieli zastanowić czy to naprawdę choroby przewlekłe czy może jednak jakiś przewlekły trend i kombinowanie — mówi w rozmowie z "Newsweekiem" Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, który tłumaczy, że dodanie choroby przewlekłej do katalogu miało być ułatwieniem dla uczniów ciężko chorych, np. na nowotwór.

O tym, że niektórzy nadużywają tej możliwości, mogą świadczyć słowa Joanny Szelągi, lekarki rodzinnej z Białegostoku i ekspertki Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie", która w rozmowie z "Newsweekiem" nazywa tę sytuację "trendem widocznym od kilku lat". Zauważa, że w ustawie nie ma konkretnej listy chorób przewlekłych, które uprawniałyby do wydłużenia czasu matury. Kwestia, czy wystawić takie zaświadczenie, jest więc w geście lekarza, do którego przychodzi maturzysta.

- Jako lekarze mamy świadomość dyskryminacji uczniów, którzy po takie zaświadczenie nie przyjdą. Z każdym przypadkiem podejmujemy trudne decyzje - mówi lekarka.

Co o tym myślisz?
  • emoji serduszko - liczba głosów: 0
  • emoji ogień - liczba głosów: 0
  • emoji uśmiech - liczba głosów: 1
  • emoji smutek - liczba głosów: 2
  • emoji złość - liczba głosów: 1
  • emoji kupka - liczba głosów: 9
Komentarze (0)
arrow
"Realia szkoły Czarnka". 14-latkowie zakuwają po nocach i piją mnóstwo kawy