Program Be Active, Be Your Change

Be Active, Be Your Change – informacja o projekcie

Źródło zdjęć: © #mamwpływ
Michał DziedzicMichał Dziedzic,01.08.2023 12:30

Coroczne badanie przeprowadzone przez CBOS (2021) wyraźnie pokazuje, że większość Polaków – 61% – nie ma poczucia wpływu na bieg spraw w kraju, a tylko 32% jest zdania, że zwykli obywatele mają realny wpływ na to, co dzieje się w całym kraju. Pomimo tego, że osoby młode relatywnie najczęściej są przekonane o możliwości wywierania wpływu, czyli są świadome swoich możliwości, to nawet w tej grupie przeważa pogląd o braku wpływu.

Jedną z kluczowych cech definiujących pokolenie Z jest dorastanie w świecie nowoczesnych technologii, który jest podstawowym źródłem wiedzy, narzędziem komunikacji i przestrzenią, w której młodzi ludzie spędzają większość czasu. Dzięki dostępności informacji o różnych wydarzeniach, problemach czy stylach życia i wartościach w społeczeństwach krajów o ugruntowanych tradycjach demokratycznych można było przypuszczać, że idee partycypacji i samostanowienia będą łatwo przyswajane. Wyniki badań wskazują jednak, że przynależność pokoleniowa i kulturowa mają decydujący wpływ na przekonania o możliwości oddziaływania na procesy polityczne i społeczne.

Be Active, Be Your Change to projekt, którego celem jest dostarczenie młodym mieszkańcom Europy wiedzy z zakresu jej wartości i inicjatyw oraz zachęcanie do otwartego dialogu na temat europejskiej polityki, jej rezultatów, a także roli w niwelowaniu różnic w rozwoju różnych regionów UE. Chcemy zwiększać zaangażowanie w europejskie sprawy społeczne, a także wzmacniać więzi między młodymi mieszkańcami różnych krajów europejskich.

Be Active, Be Your Change – informacja o projekcie
Be Active, Be Your Change – informacja o projekcie (canva)

Zachęcamy osoby z generacji Z do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym i podkreślamy ich zdolność do wywierania wpływu. Tworzymy społeczność, która w atmosferze zaufania i szczerości zdobywa wiedzę, a przede wszystkim podejmuje działania.

Głównymi celami są:

1. Wzmocnienie poczucia sprawczości – ponieważ działanie wynika z wiary w wpływ, analogicznie wiara w brak wpływu implikuje bezczynność.

2. Tworzenie relacji międzyludzkich, które są warunkiem współpracy w atmosferze wzajemnego zaufania.

3. Odpowiedzialne i świadome korzystanie z mediów – krytyczne myślenie, otwartość na inne poglądy, rozwijanie odporności na manipulację. Wszystkie te aspekty są kluczowe dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

Be Active, Be Your Change – informacja o projekcie
Be Active, Be Your Change – informacja o projekcie (canva)

Powyższe cele będą realizowane poprzez kampanię #MamWpływ, w ramach której zdefiniowaliśmy obszary tematyczne zawierające zagadnienia istotne dla tej grupy docelowej, tj. ekologia, świadomość, równość ze szczególnym uwzględnieniem jakości informacji oraz różnorodności poglądów na ważne tematy w całej Europie. Treści będą przedstawiać różne punkty widzenia i prowokować do dyskusji.

#mamwpływ - Be Active, Be Your Change
#mamwpływ - Be Active, Be Your Change (#mamwpływ)

Be Active, Be Your Change jest projektem międzynarodowym angażującym kraje Europy Środkowo Wschodniej, w skład których poza Polską wchodzą Litwa, Rumunia, Bułgaria i Chorwacja.

Koordynatorem projektu jest Wirtualna Polska Media S.A.

Międzynarodowymi partnerami medialnymi projektu Be Active, Be Your Change są:

  • Delfi Uzdaroji Akcine Bendrove - najstarszy i największy internetowy serwis informacyjny na Litwie, którego historia sięga 2000 r. i który odwiedza średnio około 700 tys. osób dziennie (1/4 całej populacji),
  • Index Promocija Doo Za Promidzbu, Prodaju i Promociju – od 20 lat najczęściej odwiedzany serwis informacyjny w Chorwacji od 20 lat, odwiedzany przez 2,5 mln internautów miesięcznie,
  • Net Info EAD - największy wydawca cyfrowy w Bułgarii, część Nova Broadcasting Group, jednego z trzech krajowych operatorów telewizyjnych,
  • PRO TV S.R.L. - wiodąca stacja telewizyjna w Rumunii, od 25 lat zaangażowana aktywnie zaangażowana w projekty społeczne
Be Active, Be Your Change - informacje o projekcie
Be Active, Be Your Change - informacje o projekcie (#mamwpływ)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie należą jednak do autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii i Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani Komisja Europejska nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską (materiały prasowe)
Co o tym myślisz?
  • emoji serduszko - liczba głosów: 0
  • emoji ogień - liczba głosów: 1
  • emoji uśmiech - liczba głosów: 0
  • emoji smutek - liczba głosów: 0
  • emoji złość - liczba głosów: 0
  • emoji kupka - liczba głosów: 2