Wraz z nim otrzymamy dwie nowości

Nową postać: Skye

Sprawdźcie ten film!

I nową mapę, Icebox

Gracie jeszcze w Valoranta?